Cellu M6 Keymodule I TM


Cellu M6® Keymodule

Aparat firmy LPG® oferuje estetyczne, terapeutyczne i sportowe zabiegi  Endermologie® na ciało. Doskonałe rezultaty zabiegów gwarantuje wyjątkowa, opatentowana technika LPG®, czyli masaż rolkowy skóry wspomagany podciśnieniem. Precyzyjną, odpowiednią głębokość uzyskuje się dzięki unikalnej budowie głowicy zabiegowej wyposażonej w dwie niezależnie napędzane rolki.

Opatentowana technologia LPG®
• patent LPG®: moduły wyposażone w dwie niezależnie napędzane rolki, w których zastosowano mikroelektronikę pozwalającą na niezależne sterowanie kierunkiem i prędkością obrotu.

  

Precyzyjne głowice zabiegowe
• Głowica do ciała współpracuje z trzema modułami o szerokości 70 mm. Dobór odpowiednich modułów zależy od celu zabiegu i jest określony w programie, którego parametry wyświetlane są na panelu sterującym. Głowica ma swój własny ekran i przyciski sterowania, co  znacznie ułatwia zdalne sterowanie aparatem. Rolki w modułach zabiegowych posiadają 3 tryby rotacji.

• Aparat jest wyposażony dodatkowo w zestaw pomocniczych głowic i mikrogłowic umożliwia wykonanie zabiegów w miejscach trudnodostępnych, delikatnych i na małych powierzchniach.